Според истражувањето на јавното мислење на Институтот „Преспа“, најголемиот пријател на Македонија е Србија.

На прашањето која земја или меѓународна алијанса/сојузго сметаат за најголем пријател за северниот сосед се изјассниле 45,3 отсто од испитаниците.

Ова е значителен пораст на перрцепцијата на Србија како најголем пријатењл ако се знае дека во 2020 година 14 отсто од испитаниците ја сметале Србија за најпријателска земја, а лани тој процент се зголемил на 38,6 отсто.

По Србија, на прашањето за најдобар пријател на Македонија, следат Косово со девет отсто, САД со 6,8 отсто, Турција со 6,6 отсто и Албанија за која се изјаасниле 5,6 отсто од на испитаниците.

Само 0,2 отсто од граѓаните на Македонија ја сметаат Бугарија за најдобар пријател, а 0,5 отсто Грција.

Бројот на оние кои сметаат дека Русија е најголем пријател на земјава, е намален на 1,1 отсто, за разлика од лани кога дури 2,2 отсто од граѓаните имале вакво мислење.

Членството во Унијата е најдобра опција за Македонија, сметаат 61 отсто од испитаниците, а  34 отсто одговориле дека треба да се бара некоја друга алтернатива.

Дел од истражувањето на институтот „Преспа“ беа прашања за тоа која земја или меѓународна унија придонела за демократскиот и економскиот развој.

Според перцепцијата на македонските граѓани за придонесот во демократскиот развој, први се САД со 24,2 отсто, потоа ЕУ, која со 22,8 отсто, а на трето место е Србија со 14,7 отсто.