Документ меѓу вработени во матичните служби докажува дека граѓани кои се родени до промените на уставот во 2018 година не се македонски државјани туку дека се државјани ,,коси црти” означени како ,,////////”.

Иако многумина кои што не ваделе лични документи каде се впишува државјанство сметаа дека се работи за лоша шега овој документ докажува дека партиите на власт СДСМ и ДУИ навистина за Македонците вовеле објаснување за државјанство означено со коси црти.