За сиромашните семејства – 50 тони јаболка

Педесет тони јаболка за кои Преспанските производители немаат пласман, ќе ги  донираат  на сиромашни семејства низ целата држава, донава „Тера Тв“..

„Ние како овоштари често пати  бараме пари од државниот биџет да се издвојата за наша помош  и таа помош ја добиваме, но, сега  сакавме да покажеме дека да, имаме јаболка и ќе донираме на сиромашни семејства и други организации кои се занимаваат со хуманитарни акции“, рече Менде Ивановски, овоштар од Ресен.

Овоштариве годинава се соочија со ниски откупни цени и слаб откуп.