Власта на пописот ги дели Македонците – Муслимани и Муслиманите – Македонци

Луѓе кои имаат пристап до интернет платформата преку која се врши потпишувањето на македонските државјани објавуваат видео во кое откриваат дека во графите има можност за регистрација на посебна група Македонци – Муслимани.

Да биде работата скандалозна се погрижила уште графа една каде што се заведуваат Муслимани – Македонци.

За разлика од поделбата кај Македонците по религија кај Албанците според видеото нема посебни графи со поделба на Албанци – Католици, Албанци – Муслимани и Албанци – Православни.

Во графите има и Бугари и Југословени и многу други етнички групи но само кај Македонците е вметната и посебна графа со верска припадност.