Ќе почнат ли конечно во земјава директорите на државните институции, но и секретарите, да се избираат затоа што се стручни и професионални, или тоа ќе продолжи да се прави по партиска линија како и досега?

Владата уште од пред три години го турка Законот за висока раководна служба, но се досега не се успеа тој да биде изгласан од Собранието, пред се и поради бројни партиски и политички опструкции.


Сега повторно Владата преку платформата ЕНЕР, најавува дека ќе носи Закон за висока раководна служба. Овој закон ќе го предложи Министерството за информатичко општество и администрација, а како временска рамка до кога треба да биде изготвен предлог законот, е наведен 10 мај оваа година.

Практично, со овој закон треба да се воведе практика која е спротивна од сегашната, а таа е политичките партии да не избираат „свои“ кадри, туку да се изберат најкомпетентните кандидати. Кои, се разбира, ќе треба да ја спропведуваат програмата на Владата.

Владата на ЕНЕР образложила дека засега не постојат јасни правила за именување на директорите и на секретарите, ниту, пак, има отворен натпревар за овие позиции, со што нив не можат да ги добијат оние кои и најреално ги заслужиле. Односно, со прости зборови, ние немаме ниту критериуми, ниту начин како правилно да се изберат овие раководни лица, па најчесто тие доаѓаат по партиска линија.

„Во законодавството во земјава не постои јасно разграничување меѓу политичкото и професионалното ниво, односно не е јасно дефиниран и утврден опфатот за висока раководна служба. Општите услови за именување и разрешување на лицата сега се регулирани со посебни материјални закони за конкретни области од јавниот сектор. Овие закони содржат недоволна регулација, најчесто само одредби за објавување на јавен оглас и општи услови, а не и одредби за критериумите, постапката за селекција и избор на кандидатите за раководни позиции. Евидентно е дека не постојат јасни правила за именување и разрешување на директорите и за секретарите, ниту пак отворен натпревар за најголемиот број на овие позиции, со што се нарушува принципот на заслуги“, се вели во образложението на ЕНЕР зошто треба да се донесе ваков закон.

Целиот текст тука.