Туристичките агенции носат туристи надвор, но не и странски во земјава

Само три отсто од домашните тур-оператори ја продаваат земјава како дестинација, тврди директорот на АППТ , Љупчо Јаневски.

Еден од предлозите на Агенцијата за да се зголеми интересот на домашните тур-оператори да ја продаваат Македонија како туристичка дестинација е со државно субвенционирање.

Така би се достигалае бројката од 500 000 до 700 000 ноќевања, а услов за тоа е исплаќање К-15 на сите вработени во земјава како ваучер за одмор (сместување) во домашните туристички капацитети, а тие потоа да се пребиваат со данокот на добивка или некој друг данок.

ПОВЕЌЕ на Независен