Адвокатот Александар Тортевски за „успешно завршената задача“ на полицијата околу обезбедувањето на одбележувањето 151 година од раѓањето на македонскиот револуционер Гоце Делчев.