Министерот за внатрешни работи од социјалните мрежи доби нов материјал за истражување на луѓе кои ја загрозуваат јавната безбедност со огромни брзини во сообраќајот.

Овој пат според “пријавата” се работи за полициски инспектор.

Досега Спасовски и МВР преку вакви неформални пријави на Твитер решија најмалку еден случај на загрозување на јавната и безбедноста во собраќајот.