Според најновите податоци објавени денес од Државниот завод за статистика, просечната исплатена нето плата по вработен во март оваа година изнесува 34.925 денари. Ова представува зголемување од 12,4 проценти во споредба со просечната плата во ист месец минатата година.

Но тука се поставува прашањето кој реално и ја зема?! Ако се суди според досегашното искуство, нема ден да нема одлив на кадар, токму поради ниските плати и лошата состојба во Македонија.

Ова значително зголемување се објаснува претежно со зголемувањето на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во некои сектори. Најголемиот раст бил забележан во секторите на Градежништвото (19,8 проценти), Образованието (15 проценти) и Објектите за сместување и сервисни дејности со храна (14,9 проценти).

Исто така, беше забележано зголемување на просечната месечна исплатена нето плата по вработен во секторите на Рударството и вадењето на камен (14,6 проценти), Преработувачката индустрија (6,4 проценти) и Уметноста, забавата и рекреацијата (5,4 проценти), во споредба со претходниот месец.

Според Државниот завод за статистика, просечната месечна исплатена бруто плата по вработен во март оваа година изнесува 52.318 денари. Овие податоци откриваат позитивен тренд во зголемувањето на платите во земјава, што може има значаен влијание во подобрувањето на животните услови на вработените.