Полека но сигурно растат каматните стапки. Поскапуваат и кредитите, а за волја на вистината, стануваат поатрактивни и депозитите. Народна банка ги објави каматните стапки за декември, односно заклучно со крајот на минатата година, кои говорат дека каматите кај новоодобрените кредити достигнаа веќе до 4,83 отсто, што, пак, е веќе сериозно доближување до психолошката граница од 5 проценти.

Па така, на крајот на декември лани каматата на новоодобрените кредити изнесувала 4,83 проценти, што е сериозен пораст во однос на 4,49 отсто колку што била еден месец претходно, во ноември.

Ако се направи споредба со јануари лани, пак, тоа е веќе пораст за близу еден процентен поен, со оглед на тоа што во тој месец каматата на новоодобрените кредити изнесувала 3,84 отсто.

Кога станува збор, пак, за вкупните кредити, каматата е само малку зголемена и таа на крајот на декември лани била 4,44 отсто, додека, пак, еден месец претхоно бла на нивото од 4,41 отсто, а во јануари, пак, на почетокот на ланската година, изнесувала 4,35 проценти.

Ова се должи на фактот што во вкупните кредити влегуваат и претходно одобрените, со оглед што речиси за сите заеми банките одобруваат фиксна каматна стапка на одреден период, па се додека тој период трае, тие за постојните договори немаат право да ги зголемуваат каматните стапки.

Растат и каматите на штедните влогови. Кај вкупните каматата на крајот на деември лани е 0,86 отсто, додека, пак, кај новоодобрените депозити таа достигна 1,34 отсто, наспроти 1,27 проценти еден месец претходно, и 0,53 проценти во јнуари, што значи дека за една година кај новите заштеди имаме раст на каматата за повеќе од половина процентен поен.

„Во декември 2022 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити оствари месечно и годишно зголемување од 0,03 п.п. и 0,07 п.п., соодветно и изнесува 4,44 отсто. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,86 отсто и бележи раст на месечна и на годишна основа од 0,09 п.п. и 0,12 п.п., соодветно.

Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити во декември, е зголемена за 0,34 п.п. на месечно ниво и изнесува 4,83 отсто. На годишна основа, оваа каматна стапка е повисока за 1,22 п.п. Овој месец, просечната каматна стапка на новопримените депозити забележа месечен и годишен раст од 0,07 п.п. и 0,64 п.п., соодветно и изнесува 1,34 отсто“, напишале од НБМ во својот месечен извештај.

Ова говори дека банките, во големата конкурентска битка меѓу нив, не поитаа да ги поскапат кредитите и во тој поглед играа многу претпазливо, но не можат да ги игнорираат сигналите од НБМ, која во неколку наврати ја зголеми оснавната камата како главен нивни репер, со што таа сега е на ниво од 4,75 отсто.

Сите погледи во деловниот и финансискиот свет сега се вперени кон тоа каква стапка на инфлација ќе пресмета Државниот завод за статистика во јануари, но и како ќе се однесуваат ЕЦБ и ФЕД, од што во голема мерка ќе зависат следните потези на НБМ во поглед на одредувањето на референтната каматна стапка.