Согласно повикот на Владата компаниите кои не се опфатени со најновите мерки за намалување на цените на прехранбени производи да покажат општествена одговорност и доброволно да извршат намалување на цените на своите производи, Пелистерка АД Скопје донесе одлука да ја поевтини целата своја палета производи за 10%.

„Како општествено одговорна компанија решивме доброволно да се приклучиме во мерките на Владата и да ги намалиме цените на нашите производи за 10%. Со овие мерки Владата очекува да се намали ценовниот удар врз населението предизвикан од порастот на цените на производите, а како последица на глобалните економски состојби и истовремено да се влијае на намалување на инфлацијата во наредниот период. Оттаму и ние во Пелистерка, како силен бренд чии производи се омилени кај населението, решивме да се приклучиме кон мерките на Владата бидејќи нејзините ефекти се за добробитта на нашите потрошувачи, економијата и државата во целина“, велат од Пелистерка.


Со намалувањето на цените за 10% ќе бидат опфатени сите производи на компанијата, односно палетата од сегментот води под брендот Пелистерка.