Од 11 март кога се прогласи пандемијата до 31.декември 2020 година без работа останале 17.026 луѓе „изброја“ Агенцијата за вработување.

Бројот на невработени, пак, многу повеќе се зголемил  и од почетокот на март до крајот на минатата година во Агенцијата за вработување имало уште 53.708 невработени.

На крајот од февруари, вкупниот број на евидентирани невработени бил 191.935 невработени, за да на 31. декември 2020 година стане 245.643.

Извор: Слободен печат