Отворен трансформатор претставува опасност за граѓани особено деца во општина Карпош.

Кој ќе одговара ако некое дете се допре до отворениот ивор на струја со висок напон.