Off.net:  Монти Пајтон и договорот од Преспа (ВИДЕО)

„Што им отстапивме на Грците освен автопат, одредница на име во устав, националност, државјанство, малцинства, учебници, топоними, надворешна и внатрешна употреба на името…“

Вака би изгледал дел од култниот филм „Брајаново досие“ на Монти пајтон.