Нови пари со ново име – од идната година

Во палетата  обврски кои ги добија државните институции по стартот на употреба на новото име на државата е и онаа за промена на парите.

Првите банкноти со новото име Република Северна  Македонија би требало да бидат готови на почетокот на 2020 година.

Потоа, новите пари сукцесивно ќе мора да бидат заменети во период од најдоцна 5 години од отварањето на релевантното ЕУ поглавје, велат од  Народната банка.