Во медиумите се појави карта на Европа, на која се прикажани просечните вредности на коефициентот на интелигенција за сите европски нации.

Мапата многу сликовито покажува дека народите на Истокот, а особено на Балканот, се сo значително понискa интелигенција од народите на Западот, а Србите, Црногорците и Албанците се меѓу „најглупавите“, пренесува Б92.

Картата е направена од чешкиот лингвист Јакуб Маријан и објавена на неговиот блог www.jakubmarian.com, користејќи податоци од контроверзното истражување на Ричард Лин и Тату Ванханен.

Просечниот оефициент на интелигенција на граѓаните на Србија е 90, Македонија 91, Босна и Херцеговина 93, Хрватска 98, колку што е коефициентот на интелигенција во Словенија.

Само Црна Гора беше полоша од Србија со 86, како и Албанија со 82, што е најнизок коефициент на интелигенција во Европа.

Истовремено, Грција и Бугарија имаат 93, Украина 94, Полска 96, Шпанија 97 и Русија 97. Во Западна Европа ситуацијата е подобра во просек, Франција и Норвешка 98, Германија, Шведска и Обединетото Кралство 99, додека највисоката интелигенција во Финска е 101.

За потребите на мапата, овие бројки се земени од книгата Интелигенција, уникатна конструкција на општествените науки напишана од научниците Ричард Лин и Тату Ванханен.

Според табелата во неразвиениот дел на светот, овие вредности понекогаш се под 70, додека, на пример, САД имаат просек од 97.

Оваа книга, покрај класификацијата на народите по интелигенција, укажува и дека коефициентот на интелигенција е во голема мера поврзан со перформансите на поединечни нации на тестовите како PISA или TIMSS, кои го мерат образованието на населението.

Меѓутоа, истражувањето на Лин и Ванханен на кое се базираат мапите, а особено во однос на потенцијалните последици од поделбата на народот на поглупави и попаметни, е остро нападнато од други научници како методолошки проблематични.