Фирма што управува со инвестициски фондови или во име и за сметка на свои инвеститори купува компании во Југоисточна Европа ќе биде нов газда на прилепскиот Мермерен комбинат. Тоа е друштвото ЕЦМ Партнерс кое договорило превземање на грчката компанија Pavlidis S.A Marble – Granite која досега беше сопственик на прилепскиот Мермерен комбинат. Кој е новиот сопственик за чија сметка овие професнионални за превземање ја договориле купопродажбата може ќе дознаеме, но можеби и нема.

Една од најуспешните прилепски компании добива нов сопственик! Информацијата е официјална и е објавена на веб страната на Македонската берза, а станува збор за Мермерниот комбинат од Прилеп.

Ове е една од најуспешните компании која експлоатира мермер и во најголема мерка во пласира на странски пазари. Оваа прилепска компанија е еден голем нето извозник, а со тоа и обезбедувач на девизниот курс на нашата национална валута – денарот.

Акционерите на грчката компанија за преработка на мермер „Павлидис“ (Pavlidis S.A Marble – Granite) одлучиле да прифатат понуда за стратешко превземање и да ја продадат нивната компанија на интернационалното друштво за управување со фондови ЕЦМ Партнерс (ECM Partners).

Всушност грчката компанија „Павлидис“ е целосен сопственик на фирмата Stone Works Holding Coöperatief UA со седиште во Холандија која пак поседува 89 отсто од сите акции со право на глас во прилепската компанија.

Сега со превземањето на „Павлидис“ друштвото што управува со инвестициски фондови ЕМЦ Партнерс го превзема и раководењето во прилепската компанија.

Во оваа прилика е особено важно да се каже дека не мора да значи дека ЕМЦ Партнерс е новиот сопственик на прилепската компанија за обработка на мермер. Многу е веројатно дека станува збор за инвеститори во чие име и за чија сметка ЕМЦ Партнерс преговарал со акционерите на „Павлидис“ и договорил превземање на компанија со сите нејзини активи вклучувајќи ги тука и холандската компанија, а преку која го превзема и прилепскиот комбинат.

ЕМЦ Партнерс преку својата веб страница се претставува како водечка инвестициска компанија која управува или само посредува во вложувања кои значат превземање на бизниси во Југоисточна Европа. ЕМЦ Партнерс е основава во Словенија во 2015 година, а има свои канцеларии односно деловни операции во Кипар, Хрватска и од 2021 во Грција.

Извор: Фактор