„Деновиве, известувајќи за работата на мешовитата комисија формирана според асиметричниот Договорот за добрососедство, известувачите, новинарите, скоро сите, ја користат погрешната формулација:

“МАКЕДОНСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ” Повеќе пати е укажано, дека овие луѓе, ангажирани на политички начин од власта, не ги претставуваат воопшто – МАКЕДОНСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ!


НЕ и НЕ!

Тие се нелегитимни, дури и сите не се по вокација историчари! Оттука и нивните дејствија и решенија се спорни и незадолжителни за научната мисла, како и за пошироката јавност! Известувајќи за нивната работа, подобро би било медиумите да ги именуваат како “политичките преговарачи на РСМ” во мешовита Комисија !“

Фејсбук статус на професорката Наташа Котлар од Институтоп за национална историја