Конкурентноста на економијата секогаш и секаде се мери преку квантитетот и структурата на извозот. И секоја доктрина на економските власти како свој главен приоритет ги има поддршката и зајакнувањето на извозот и стимулации на извозно ориентираните компании. Многу добра вест за нашата економија, барем од јавно достапните и официјални податоци е тоа што во првото полугодие расте вредноста на извозот на најголемите девет компании – извознички меѓу повеќе од 100 компании чии акции котираат на Македонската берза за хартии од вредност. Од 18 котирани друштва кои имаат извоз поголем од 2 милиони евра за шест месеци само 2 бележат позначајно намалување на извозната комонента, 2 се на речиси исто ниво како лани, а другите 14 бележат солидно зголемување на пласираните стоки на надворешни пазари

Македонските челичарници „газат“, а истото важи и за производителите на челични профили и цевки. Константен и важен придонес за македонската економија секако и годинава даваат „Алкалоид“ и „Реплек“, а значаен прогрес на извозната компонента во првото полугодие даваат винскиот гигант „Тиквеш“ и најголемата македонска прехранбена индустрија „Витаминка“. На листата на најголеми извозници меѓу над 100 компании чии акции котираат на нашата берза се и државниот Тутунски комбинат Прилеп, кондиторската индустрија „Европа“, „Ваб Тек“ и други домашни компании кои со своите резултати се вброија во листата најголеми извозници меѓу компаниите чии акции се тргуваат на берзата.


Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика вкупниот извоз за првото полугодие изнесува 4,07 милијарди евра,а со повеќе од 337 милиони евра во него учествуваат најголемите 18 извозници чии акции котираат на нашата берза.

Линк до целата анализа на Фактор.мк.