Градоначалникот на општина Гази баба организирал забрзан курс на тема референдум и ги „повикал’ вработените обавезно да се појават на оваа сесија.

Не е познато дали и колку од вработените вчера беа присутни на „школата и на обуката“ за успешно спроведување на референдумот и за која „се задолжуваат со присуство“ раководителите на сектори одделенијата…

Потпишан на известувањето  со задолжително присуство е градоначалникот на Гази Баба,  Борис Георгиевски.

Подолу целото соопштение, со потпис и печат.