Нашинец што работи привремено во Дуизбург, Германија го има коментарот на неделата кој е даден на текст на expres.mk

Арбен во само една проширена реченица ја вади есенцијата на македонската реалност.