Во време на оспорување и негација на самобитноста на македонскиот народ на патот кон Европската унија само еден поглед врз сцените од телевизиската серија „Волшебното самарче“ на ТВ Скопје од 1975 година покажува дека не се сменило многу од времето на дејствието во популарниот серијал за Трајче Дрварчето.