Кајчев: Чудно е “да се дели’ Никола Вапцаров

Бугарскиот професор Наум Каичев, член на бугарско-македонската историска комисија, вели дека е чудно да се дели Никола Вапцаров и да се тврди дека има две истории.

Неговиот коментар е во врска со именувањето на Македон скиот култирен клуб „Никола Вапцаров“ кој беше вчера отворен од страна на ОМО „ИЛинден“-Пирин во Благоевград.


Отворањето на македонскиот културен клуб во Благоевград е кршење на договорот за пријателство и добрососедство меѓу двете земји, вели Кајчев за Њуз БГ.