Истражување: Драматично намалување на поддршката за ЕУ меѓу Македонците

Марко Трошановски кој е директор на Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје открива дека драматично се намалува бројот на македонските граѓани кои сметаат дека ЕУ е добра работа.

“Само 53% од Македонците сметаат дека ЕУ е добра работа, една третина се амбивалентни. Според резултатите од анкетата на Балканскиот барометар 2021 година”, пишува Трошановски.


Според тоа што го кажува Трошановски и врз основа на методологијата на традиционалното истражување на истата тема може да се заклучи дека 16 % од Македонците сметаат дека ЕУ не е добра работа или немаат став за ЕУ.