IRI откри досега невиден страв во Македонија

Меѓународниот Републикански Институт (ИРИ) односно анкетата објавена пред неколку дена откри дека во Македонија која од организацијата Freedom House беше прогласена за Хибриден режим постои огромен страв од јавно искажување на лични политички ставови.

Речиси 2/3 или 65 % од испитаниците на анкетата на IRI во Македонија целосно или делумно се плашат да го искажат својот став јавно.

Само 33 % од граѓаните целосно или делумно не се плашат да го искажат својот став што Македонија ја постави на прво место од пет западнобалкански држави каде граѓаните се плашат да кажат што мислат за актуелните прашања.

Состојбата е најдобра на Косово каде дури 76 % од граѓаните не се плашат да кажат што мислат јавно.