Заев е од родот на инсектите осаменици, кои одат по својот пат, мастодонт, оклопник, монах, хипопотам, чудак, инквизитор, кактус, мекотел, маченик, апарат, крокодил, социолог, одмаздник, брат, исповедник, аџија, вирус… Тој е несфатлив и недофатлив за еднодимензионалноста на вморонскиот свет и на неговите слободни радикали од кикифрики и фрикимики форматите.

Оваа оценка за заминатиот премиер ја дава новинарот Бранко Тричковски а истата ја пренесува и аналитичарот Ненад Јовановиќ.

Зошто двајцата апологети мислат дека да се нарече човек мекотел и инсект е позитивен опис не е јасно.