И за Фејсбук северномакедонски, се рони бетонираниот идентитет

Откако повеќе северноевропски и медиуми на германски јазик започнаа да ја користат придавката северномакедонски (nordnazedonien) при именување на нацијата и јазикот од денеска и Фејсбук со нов начин на наше именување.

Наместо македонски избори или барем избори во земјата со новото име Република С. Македонија Фејсбук зборува за северномакедонски претседателски избори.