Според конечните резултати од Пописот на населението, домаќинствата и становитеспроведен лани, Република Хрватска има 3.871.833 жители, од кои 1.865.129 се мажи (48,17%) и 2.006.704 се жени (51,83%).

Споредено со Пописот од 2011 година, бројот на жители е намален за 413.056 лица или 9,64%.

Бројот на жителите на Хрватска се намалува од 1991 година кога таму живееле 4.784.265 жители, а во 2021 година тој број паднал на 3.888.529 жители.

Тоа значи дека Хрватска загуби 18,7 отсто од населението за триесет години независност. Во 2001 година имало 4.437.460 жители, а во 2011 година 4.284.889. жители, покажува прегледот на CBS на пописот на населението.

Резултатите од Пописот од 2021 година покажуваат дека учеството на Хрватите во националната структура на населението е 91,63%, Србите 3,20%, Бошњаците 0,62%, Ромите 0,46%, Италијанците 0,36% и Албанците 0,36%, додека учеството на другите членови на националните малцинства е поединечно помалку од 0,30%. Уделот на лица кои се пријавиле регионално е 0,33%, а бројот на лица кои не сакале да се пријават е 0,58%.