Градскиот совет на БСП-Софија (социјалисти) се спротивставуваат на предлог-законот поднесен од ГЕРБ/СДС со кој се предлага на фасадите или на видно место во сите јавни објекти во кои се сместени државните органи, територијални единици, органите на локалната самоуправа, културните установи, образовните центри, училиштата и универзитетите, да се постават натписи со следната содржина : „Комунистичкиот режим во Бугарија (09.09.1944-10.11.1989) и активностите на БКП беа прогласени за криминални со закон донесен од 38-то Народно собрание“.

Предлог-законот на 5 мај го потпишале пратениците Румен Христов, Даниел Митов, Екатерина Захариева, Красимир Валчев, Радомир Чолаков и неколку други народни претставници од ГЕРБ/СДС .

Целта на предлагачите е „Еднаш засекогаш да се разобличи и осуди криминалниот комунистички режим и да се запрат обидите да се разбуди носталгија кај современиците на режимот и да се доведе во заблуда младата генерација. кои немаат лични впечатоци за тоа“, пренесуваат бугарски медиуми

Но бугарските социјалисти сметаат дека „ова покажува дека предлог-законот е обид да се пренасочи јавното мислење и да се прикрие очигледната вистина дека 33 години по демократските промени во нашата земја – период во кој ГЕРБ владееше повеќе од една деценија, Бугарија е најсиромашната и најзаостаната. земја во Европа“.

Предлог-законот, исто така, предвидува сите државни органи и органи на локалната власт, јавни правни, културни и образовни институции, вклучително и правни и физички лица, треба да преземат активности за отстранување на сите симболи на комунизмот, на БКП (Бугарска комунистичка партија) и на нејзините водачи.

Во случај на неисполнување на одредбите од законот ќе бидат изречени сериозни казни, а прекршоците ќе ги утврдуваат петчлени комисии. Акциите за спроведување на Законот треба да се преземат во рок од еден месец од неговото влегување во сила.

„Лудило … за насилно демонтирање на памтењето на луѓето, наместо борба за справување со политичката криза, а со тоа и со високите цени, со инфлацијата, со сиромаштијата.

Систематските обиди да се замени историјата со искривување на фактите и забраните, поттикнуваат исклучително опасен модерен феномен, како што е неонацизмот“, сметаат социјалистите (БСП).

Партијата на Корнелија Нинова ги повикува авторите на извештајот да го повлечат за да се зачува и онака кревкиот јавен мир во државата.