Екс пратеникот Илија Димовски тврди дека пописот е некомплетен, статистички погрешен и неточен!

Според него дури 21,49% од граѓаните на Република Македонија не се попишани!

,,➡️ 537.833 граѓани или 21,49 %
воопшто не се попишани
во графата етничка припадност, религиска припадност и мајчин јазик.

➡️ Од нив:
405.573 воопшто не се попишани (ниту административно),
132.260 не се попишани лично (нема податок за етничка, религиска и јазична припадност).

➡️ 2.502.892 државјани има Република Македонија (според податоци објавени на ТВ Телма од МВР како посочен извор на 20.11.2020 година),
а се попишани само 2.097.319 граѓани”, тврди Димовски според кого пописот е некомплетен, статистички погрешен и неточен.