Граѓаните во мнозинство сметаат дека преговарачката рамка е на штета на македонските национални интереси, покажува последното истражување на јавното мислење кое за Детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје.

Според него, 50,9% од анкетираните се согласуваат со тврдењето дека оваа преговарачка рамка ја става Македонија во потчинета положба и претставува вовед во бугаризација на земјата. Само 21% од анкетираните се согласуваат со тврдењето дека Преговарачката рамка ги зема предвид повеќето македонски барања и го гарантира македонскиот идентитет.


Додека 62% од Македонците сметаат дека преговарачката рамка е вовед во бугаризација на Македонија, дури 54,4% од Албанците се на ставот дека преговарачката рамка го гарантира македонскиот идентитет. Најзагрижени дека преговарачката рамка е вовед во бугаризација се повозрасните и граѓаните меѓу 30 и 39 годишна возраст. Најмала е загриженоста кај најмладите.

Близу половина од граѓаните или 48,4% сметаат дека има многу дезинформации по ова прашање, додека 26,9% велат дека нема дезинформации.

Анкетата на Институтот за политички истражувања Скопје е спроведена телефонски во периодот од 2 до 6 мај, годинава врз репрезентативен примерок од 1112 испитаници.

Извор:Детектор/Сител.мк