Поради отcтранување дeфект на водоводна мрежа со пречик од Ф-80 мм на ул. Антоние Грубишиќ бр. 8, од 09:00 часот до завршување на интeрвенцијата, прeкинато водоснабдување ќе имаат корисниците од дел од ул. Антоние Грубишиќ и ул. Пиринска. ( Општина Центар )