Во твитот на денот денеска може да прочитате кратки но јасни тематски анализи на неколку прашања кои ќе бидат предмет на бугарски условување за преговори со ЕУ.

Визуелно прикажано