Дефиниција за граѓанин од втор ред во Македонија

Сумирано:

– плаќам даноци
– плаќам ддв
– не сум бил на суд
– плаќам струја
– плаќам вода
– немам дивоградба
– не работам во администрација
– не сум член на партија

… ова ли е тоа “граѓанин од втор ред” што го викаат.