Целиот план за укинување на „македонските“ катедри на „Блаже Конески“

Expres.mk го објавува целиот документ, пријава/програма за менување на структурата на Филолошкиот факултет “Блаже Конески”. Програмата е поднесена од деканката на факултетот Анета Дучевска и во неа јасно се наведува дека двете катедри за македонски јазик и македонска книжевност треба да бидат укинати со новата структура која ја предлага Дучевска. Внимателно читање на документот покажува … Continue reading Целиот план за укинување на „македонските“ катедри на „Блаже Конески“