Кој краде историја и култура во релациите меѓу Македонија и Бугарија најдобро покажува примерот со бугарската пејачка Глорија која украла Македонска песна и целосно ја преработила согласно бугарската историја.

Пејачката Глорија ја украла песната на Војо Стојановски ,,Една мисла имаме” во која наместо за Александар Велики се зборува за бугарскиот Хан Аспарух.

Во една од строфите наместо за ,,Чеда сме на Александар гордост македонска” како во оргиналот на Војо Стојановски бугарската Глорија пее ,,Чеда сме на Аспарух”.

Аспарух е еден од бугарските ханови кои немаат никаква врска со македонската или словенската историја или јазична група.

Оваа кражба на авторски права дополнително ја расчистува дилемата кој е тој што краде исрорија, култура и фолклор.

Целата песна на Глорија

Оригиналната песна на легендарниот Војо Стојановски по текст на Владо Георгиевски