Преодната влада го усвои извештајот за спроведувањето на Акцискиот план за 2022 година за мерките кои произлегуваат од членството на Бугарија во Европската унија.

Спроведени се 139 од вкупно 213 мерки опфатени во Планот за минатата година.

Процентот на ненавремено спроведени мерки е 34,7%, додека за 2021 година изнесува 36,3%.
Неисполнетите мерки се пренесуваат во Планот за 2023 година со рок до 31 јануари 2023 година.

За приоритетно разгледување, Министерскиот совет до 48. Народно собрание испрати 16 предлог-закони кои беа вклучени во Планот, но не беа спроведени во предвидените рокови, Њуз.бг

3d illustration. Puzzle piece with Bulgaria flag.