Просечната оценка за деловната клима во Северна Македонија е 5,4 на скала од еден до десет, покажуваат резултатите од истражувањето спроведено меѓу холандската деловна заедница во земјава.

– Падот на глобалната економија, нарушените синџири на снабдување, зголемената инфлација и високите цени на енергијата се зголемена загриженост за бизнисите на кои им е тешко да го одржат работењето. Просечната оценка за деловната клима на скала од еден до десет е 5,4, додека средната стапка е многу слична на просечната и одговара на 5,5. Во споредба со резултатите од Бизнис анкетата 2020 година има подобрување од 1,1 поени или 20 проценти, се вели во истражувањето.


Седумдесет и еден отсто од испитаниците ги наведуваат релативно ниските оперативни трошоци како клучен фактор кој влијае на нивната одлука да го прошират своето присуство. Истиот процент од испитаниците ги идентификуваат политичкиот ризик и нестабилноста како клучен фактор што може да влијае на нивната одлука да го намалат нивното деловно присуство.

Педесет проценти од испитаниците укажуваат дека нивото на образование и обука на локално ангажираниот кадар е главен проблем при водењето бизнис, по што следат корупцијата, пристапот до финансии и недостатокот на достапен локален кадар.

– Иселувањето на квалификувани работници останува еден од најголемите предизвици на пазарот на трудот во оваа земја, бидејќи тоа од компаниите беше посочено како исклучително важна причина за недостаток на вештини, се наведува во истражувањето „Холандскиот бизнис во Северна Македонија: предизвици и перспективи” чии резултати вчера ги презентираше холандскиот амбасадор во земјава Дирк Јан Хоп.

Прашалникот на анкетата го пополниле 14 компании, а целта на истражувањето е подобра поддршка на холандските бизниси во справувањето со предизвиците при водење бизнис во Северна Македонија. Најголем дел од испитаниците се во секторот земјоделство/хортикултура, потоа ИКТ, производството, текстилот, трговијата и малопродажбата. Најголем дел од компаниите (60 проценти) се мали и средни претпријатија, а 29 проценти големи компании (со повеќе од 100 вработени).