За жал, во изминатите четири години 20%, или над 170 вработени, го напуштиле Министерството за финансии. Тоа е сериозна бројка, на која ние мора да внимаваме. Буџетот и трезорот треба да имаат сервисирање, но, за жал, квалитетните си заминуваат. Платите во приватниот сектор за делот за финансии се со позначителна разлика. Затоа е најдено сегашното решение, кое како пракса го има и во други земји, рече министерот за финансии Фатмир Бесими.

Министерството за финансии нема да биде исклучено од новото системско решение. Министерот Бесими вели дека ќе важи и за нив еднакво како и за сите други ресори.


Новото решение треба да понуди достоинствени плати за државната администрација и да не дозволи да се случи одливот на кадар што му се случил на Министерството за финансии, каде што платите интервентно биле зголемени за да се задржат вработените.