Анализа: Геополитиката е бесконечна игра – пишува Зоран Иванов

Авторот е универзитетски Професор во Анкара, Турција. Трендови и предизвици во 2023 Светот кој го знаеме до сега како униполарен предводен од Западот исчезна. Живееме во време на длабока трансформација на меѓународното опкружување. Во услови кога мирот е одделен само на едно трепкање со очите од глобалниот конфликт, оваа анализа нема да го следи трендот … Continue reading Анализа: Геополитиката е бесконечна игра – пишува Зоран Иванов