31 година независна Македонија

Македонија денеска го празнува 8-ми Септември, Денот на независноста.

Пред 31 година беше одржан референдум на кој граѓаните со право на глас, се изјаснија за независна држава.

На овој ден од плоштадот „Македонија” беше прогласено дека Република Македонија е независна и суверена држава.

На 8 септември 1991 година убедливо мнозинство – 95% од граѓаните што излегле на референдумот, позитивно одговориле на референдумско прашање:

„Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави на Југославија?“

На гласањето, според официјалните податоци, од 1.495.626 гласачи излегле 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71,85 отсто, а од вкупниот број граѓани кои гласале на Референдумот позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани односно 95,09 отсто (односно 72,16 % од вкупниот број на граѓани со право на глас). Резултатите само по себе говорат за успешноста на Референдумот.

Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на Референдумот се вели дека за начинот на кој бил спроведен не биле поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбите на Законот за републички Референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на граѓаните со право на глас во Македонија кои се изјасниле за самостојна и суверена Македонија.

На референдумот му претходела Декларација за независност што првиот повеќепартиски Македонски парламент што ја усвоила на 25 јануари 1991 година.