Миле Бошњаковски, портпарол на владата, денеска објави дека на 958 „рамковни“ владата ќе им обезбеди вработување откако дел од нив, кои и по десет години се на плата а не работат, имаа право да избираат рабтно место.

Во Агенцијата за вработување ќе биле вработени 13 рамковни, во Катастер 18, 11 во Државниот завод за ревизии, 28 во Клинички центар …, 50 во МВР, 20во Министѕерство за правда..а Портпаролот не го спомна нивото на нивната стручна подготовка.

Бошњаковски не кажа дали владата планира во блиска иднина да објави план за вработување на нерамковен, но остручен кадар од економисти, правници, лакари, полицајци, лингвисти, инженери, ИТ-стручњаци, терапевти, даскали….