Во неделата, 29 октомври, во три часот наутро завршува летото и започнува со пресметување на зимското време со движење еден час назад.

Пресметката на летно време завршува со поместување еден час назад до 3 часа наутро како 2 часа.

Зимското пресметување ќе се задржи до последниот викенд во март следната година.