На социјалните мрежи во Грција се врти аудио/видео снимка од сајтот http://www.PronounceNames.com наменет за правилно изговарање на имиња.
Целта била, стои во постот, луѓето да научеле како правилно се изговара Македонија, а грчки „твитерџии“ искажуваат благодарност што можат да го корегираат изговорот на овој според нив „грчки“ збор.