И за најлошо не сакаат да не рангираат – какви се членките на ЕУ?