Десет причини зошто вработените во здравствениот сектор заслужуваат повисоки плати

Здравствените работници се срцето и душата на нашиот здравствен систем. Тие се одговорни за згрижување на болни, ранетите и инвалидитетите, работат долги часови во услови на барања. Сепак, нивната работа честопати не е соодветно вреднета, што се рефлектира во ниските плати.

Еве 10 причини зошто здравствените работници заслужуваат повисоки плати:

1.. Висока одговорност. здравствените работници се одговорни за здравјето и животот на пациентите. Тие носат важни одлуки и спроведуваат комплексни процедури, носат голема одговорност за исходот

2 Барана работа:** Работата на здравствените работници физички и емоционално.е тешка.. Работат долги часови, често ноќни смени и се изложени на стрес, насилство и ризик од инфекции, и други заболувања.

З… Недостиг на персонал:** Во Македонија како и во многу други земји на балканот недостаток на здравствен персонал Ова доведува до преоптоварување на вработените и влијае врз квалитетот на грижата

4 . Висока експертиза:** вработените во здравствениот сектор мора да имаат сеопфатни знаења и вештини од различни области Нивното образование не завршува со диплома, туку континуирано се подобруваат преку курсеви и семинари.

5 . Неприфатливо ниски плати:** Моменталните плати во здравството во Македонијане не го одразуваат нивото на одговорност, стручност и барања за достоен живот

6…Одење во странство: Стандард на ниската плата и условите за работа принудуваат многу вработени во здравство да бараат подобра иднина во странство, што уште повеќе се зголемува работата

7.. Квалитетот на грижата е изложен на ризик:** Недостатокот и преоптовареноста на здравствените работници

8… Потреба за мотивација:** Зголемувањето на платите и подобрувањето на условите за работа би ги мотивирале младите да се вклучат во оваа благородна работа

9.. Инвестирање во здравството:** Инвестирањето во вработените во здраствениот сектор значи инвестирање во здравјето на општеството во целина

10…Правда и морал за Вработените во здравствениот сектор заслужуваат фер и соодветен надомест за нивната напорна хумана работа

Зголемувањето на платите на здравствените работници не е само економско прашање, туку и прашање на правичност, морал и грижа за здравјето на нашето општество Владата и другите одговорни засегнати страни мора да ја препознаат вредноста и придонесот на вработените во јавно здравство и да им обезбедат пристојни услови за работа и да платат според нивната улога во нашиот здравствен систем
ЗАДОВОЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ
РАБОТНИЦИ ЗАДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ❗❗

Боби Бојчевски
Претседател на независен синдикат на здравствените работници